5.jan. 2024

Lobeben.jpg Generalforsamling 2024! 


Hermed indkaldelse til Farsø Tri & Trims ordinære generalforsamling 2024,
nemlig
 torsdag 7.marts kl.19 i konference-lokalet i Dr.Ingrid Hallerne.


Efter generalforsamlingen er klubben vært for en bid brød, samt kage & te/kaffe.
Vi håber snakken bliver livlig.


Dagsorden ifølge gældende vedtægter.  (- vedtægterne for Tri & Trim kan læses HER )
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag 2.marts
.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: 
Bestyrelsesmedlem:  Allan Hansen 
Bestyrelsesmedlem:  Birgit Christensen 
Bestyrelsesmedlem:  Niels-Chr. Nielsen (Tille) 
Bestyrelsesmedlem:  Britt Folkerman 
Suppleant:  Allan Christensen 


7. Valg af 2 medlemmer til triathlonudvalget.
Nuværende: Karina Tilsted & Ejgil Troelsen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Rev.:  Nina Caplen Jensen   * Suppl.: Peter Mortensen 

9. Eventuelt

   VEL MØDT!


  OBS. "ENERGIST 2023"   
Som noget NYT i år uddeles vandrepokalen til "Årets Energist" til generalforsamlingen!   

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram