Generalforsamling 

 

- afholdes hvert år i marts måned,  dagsorden ifølge vedtægterne.

- indkaldes med mindst 8 dages varsel via klubbens formidlingssted.

- forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
seneste 5 dage før generalforsamlingens afholdes.

- stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 2 måneder før
generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.

 

 

Nyheder

Sponsorer