SLUT-stilling 

 

Så blev det endelig jul !!!
41 klubmedlemmer har deltaget i kalenderløbet 2021,
og der har i gennemsnit været 12 fremmødte pr. dag.

!! Se stillingen for deltagende familier nederst !!
  

Slutstilling

Navn Mødepoint km-point I alt
Niels Chr. Nielsen 210 190 400
Allan Hansen 190 142 332
Nina C. Jensen 180 83 263
Louise Hansen 160 80 240
Birgit Christensen 120 110 230
Pia Nielsen 140 88 228
Britt Folkerman 180 47 227
Klaus Nielsen 120 86 206
Søs Grove 130 58 188
Carsten Thomsen 120 59 179
Carsten Grove 100 65 165
Natasja Johansen 110 42 152
Bente Lykkegaard 100 47 147
Annette Sørensen 90 33 123
Palle Folkerman 110 10 120
Hanne Thomsen 80 37 117
Jonas Nielsen 80 27 107
Lukas Nielsen 70 24 94
Jørgen Jakobsen 40 40 80
Jess Kristensen 50 23 73
Inge-Lise Folkerman 70 0 70
Ellymaria Poulsen 50 19 69
Jacob Rasmussen 40 28 68
Stine Bundgaard 40 28 68
Karl Kristian Poulsen 50 17 67
Jesper Klysner 40 1 41
Søren Christensen 20 13 33
Lonnie Christensen 10 21 31
Peter Mortensen 20 10 30
Berit Sørensen 20 5 25
Tristan Klysner 20 1 21
Mette Pedersen 20 0 20
Charlotte Larsen 10 9 19
Ejgil Troelsen 10 9 19
Connie Vestergaard 10 4 14
Frede Bundgaard 10 4 14
Hanne Rasmussen 10 4 14
Anja Sørensen 10 3 13
Alma Nielsen 10 2 12
Dagny Lodberg 10 0 10
Jan Lodberg 10 0 10

 

 Familie-resultat 24. december

   

 

  

 

Nyheder

Sponsorer