Lobeben.jpg Generalforsamling 2023!


Hermed indkaldelse til Farsø Tri & Trims ordinære generalforsamling 2023,
nemlig
 mandag 13.marts kl.19 i konference-lokalet i Dr.Ingrid Hallerne.


Efter generalforsamlingen er klubben vært for en bid brød, samt kage & te/kaffe.
Vi håber snakken bliver livlig.


Dagsorden ifølge gældende vedtægter.  (- vedtægterne for Tri & Trim kan læses HER )
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag 8.marts
.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: 
Bestyrelsesmedlem:  Carsten Thomsen
Bestyrelsesmedlem:  Jacob Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem:  Jesper Klysner 
Suppleant:  Karina Tilsted 


7. Valg af 2 medlemmer til triathlonudvalget.
Nuværende: Karina Tilsted & Ejgil Troelsen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Rev.:  Nina Caplen Jensen   * Suppl.: Peter Mortensen 

9. Eventuelt


 VEL MØDT!


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram