dotcomwebdesign.com
Farsø Tri & Trim > UHRSKOV TRAIL > Uhrskoven 2010
Brugernavn

Kodeord

Husk Login

Uhrskoven 2010

 

 

Billeder fra arrangementet:
Billedserie 1 - 3 detagere i Marathon og halvmarathon.
Billedserie 4 - 6 detagere i 8 km, Marathon og halvmarathon.

Serie 1

Serie 2 

Serie 3 

Serie 4 

Serie 5

Serie 6

Hvis du ønsker et billede i stor størrelse/finere opløsning:
Send nummer på billedet til: jan@teamlodberg.dk og få det via mail.

Resultat som pdf-fil HER 

Resultat Halvmarathon Kvinder

Rikke Rold Fredborg
01:39:45
Hanne Hulgaard
01:46:14
Dorte Jensen
01:48:05
Karina Buus
01:49:33
Anne Kettunen
01:50:01
Jette Kristiansen
01:52:13
Betina Kirk
01:53:06
Grete Roed
01:55:43
Sofie Johansson
01:58:08
Mette Svith
01:58:10
Cecilie Winding Madsen
02:03:58
Hanne Brusen Nielsen
02:06:18
Inga Kofoed Andersen
02:30:56
Birgit Hansen
02:44:31

 Resultat Halvmarathon Herrer

Aske Sten Andersen
01:22:16
Bent Stougaard
01:23:35
Orla Nielsen
01:23:59
Benny Bendtsen
01:27:37
Søren Kveiborg
01:30:10
Kristian Færge
01:30:24
Christian Rosendahl Hansen
01:30:29
Jens Bay
01:30:57
Ole Østergaard
01:31:52
Jørgen Hansen
01:31:55
Jakob Koed Lauritzen
01:32:06
Kristian Arnbak
01:33:21
Jacob Højfang Klausen
01:33:57
Eskild Landgrebe
01:34:17
Jens Lynge
01:34:50
Tom Aalund Madsen
01:35:32
Peter Mathisen
01:36:07
Benny Simonsen
01:36:26
Jonas Færch Nielsen
01:37:55
Tommy Lorenzen
01:39:34
Jacob Tovgaard Nielsen
01:41:11
John P. Kristiansen
01:41:38
Per Larsen
01:41:54
Thomas Pannerup
01:42:40
Jan Nørskov
01:43:05
Casper Friis
01:44:06
Lars Høyem
01:44:29
Arne Kiis
01:46:12
Laust Knudsen
01:46:20
Peter Fenger
01:46:54
Ove Eldrup Nielsen
01:46:58
Dan Ferm
01:47:06
Torben Johansen
01:47:24
Hans Graulund
01:47:42
Thomas Møller Jørgensen
01:47:54
Flemming H. Kristiansen
01:48:24
Henrik Bøge Madsen
01:49:44
Alexander Hede Lundstrøm
01:49:53
Andreas Have Paulin
01:49:55
Ole Quorning
01:49:57
Kurt Nørgaard
01:50:12
Ulrik Jensen
01:50:21
Lasse Tollestrup
01:50:44
Erik Kristensen
01:51:02
Kurt Hansen
01:51:12
Helge Winsvold
01:51:19
Søren Winther Christensen
01:51:39
Henrik Brødsgaard Pedersen
01:51:47
Søren Hauer Larsen
01:52:17
Mogens Samuelsen
01:52:19
Evald Møller Nielsen
01:52:22
Mikkel Zahle Brochorst
01:52:30
Tom Pedersen
01:53:15
Jens Kjær
01:54:42
Lasse Christensen
01:54:48
Karsten Jungersen
01:54:59
Brian Damgaard Sørensen
01:56:17
Preben Bjern
01:56:49
Jan Skifter
01:57:35
Kim Sørensen
01:57:36
Christian Heggland
01:58:05
Marc Kærsgaard Laursen
01:58:11
Søren Vingborg Christensen
01:58:18
Toralv Steinsvåg
01:59:20
Heine Kærsgaard Laursen
02:00:00
Robert Reitan
02:01:27
Rasmus Ejlerson
02:02:21
Lars Thomsen
02:03:22
Morten Larsen
02:03:24
Wim van der Wier
02:04:09
JAN BRINK FREDERIKSEN
02:04:39
Lars Ole Hougaard
02:05:31
Leif  O. Svela
02:07:17
Niels Haulrik Kristiansen
02:11:40
Jørgen Thomsen
02:13:10
Michael Skov Kristensen
02:14:11
Christian Madsen
02:15:26
Peter B. Andersen
02:18:58
Finn Aagaard
02:22:33
Jens W. Hansen
02:30:48
Bjarne Møller
02:33:51

Resultat Marathon Herrer

Peter Harritsø
03:03:03
Martin Pilgaard
03:10:27
Jesper Hahn Jensen
03:13:38
Lasse Taagaard Jensen
03:13:39
Jakob Flensborg
03:16:50
Mogens Pedersen
03:19:57
Karsten Zacher Nielsen
03:21:45
Ole Cramer
03:23:44
Steen Karlsen
03:23:56
Byrial Stagstred
03:24:24
Kristian Meldgaard
03:24:34
Brian Pedersen
03:25:34
Martin Holbæk Thomsen
03:32:43
Frank Nybo Jensen
03:33:05
Lars Skaarup Pedersen
03:34:23
Michael Krzyrosiak Johansen
03:39:12
Vagn Kirkelund
03:39:22
Niels Harbo
03:42:13
Bo Junker
03:42:56
Henrik Henriksen
03:43:38
Jan Aggerholm
03:44:14
Ruben Kornum Nielsen
03:44:51
Bjarne Lund
03:45:20
Jens Winther Hansen
03:45:36
Søren Dahl
03:47:19
Johnny Heinmann
03:48:57
Henrik Blaabjerg Nielsen
03:48:59
Kaare Sørensen
03:50:14
Bjarne Jensen
03:50:40
Peter Schou
03:51:54
Jakob Risbjerg
03:54:20
Simon Persson
03:54:39
Henrik Ilsøe
03:55:16
Mikael Lassen
03:55:27
Per Jakobsen
03:57:18
Thorkil Lundberg
03:57:43
Lars Simonsen
04:00:06
Hans Petter Severeide
04:03:42
Gunnar Poulsen
04:05:24
Lars Sommer Søndergaard
04:08:33
Henrik Rossen
04:08:34
Henrik Kragh Madsen
04:08:38
Michael Kjærsgaard
04:13:21
Nels Kristian Jensen
04:13:25
Gert Ejlersen
04:21:09
Jens Letager
04:23:03
Frederik Hertel
04:27:15
Bo Villadsen
04:32:03
Poul Schøler
04:47:54
Henrik Møller Knudsen
04:48:04
Dan Pedersen
04:52:47
Anders Bjørn
04:52:52
Toni Kjær
06:28:23